EDA-5 Norsk Versjon

EDA-5 Norsk Versjon

EDA-5 er et semi-strukturert intervju utviklet ved Columbia Center for Eating Disorders i New York, USA. Intervjuet er et hjelpemiddel i diagnostisering av spiseforstyrrelser hos voksne (16 år og over) fra DSM-5 kriteriene, og bør kun brukes av behandlere som har kompetanse til å gjøre diagnostiske vurderinger av spiseforstyrrelser.


EDA-5 er fritt tilgjengelig, men bør kun brukes av behandlere med nødvendig kompetanse. For å få tilgang til den norske versjonen av intervjuet, klikk på linken nedenfor. Merk: Nettleseren Google Chrome må brukes for å få tilgang til intervjuet.

EDA-5 Norsk versjon

Norsk godkjent oversettelse ved Dahlgren CL, Wiig-Hage T, Reas D & Rø, Ø, Regional Seksjon Spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus HF Ullevål. 2016. Spørsmål vedrørende den norske versjonen av EDA-5 rettes til Camilla Lindvall Dahlgren ved Regional Seksjon Spiseforstyrrelser. E-post: camilla.lindvall.dahlgren@ous-hf.no

BookCover

For informasjon om utviklingen av EDA-5 og de psykometriske egenskapene til intervjuet, se Sysko et al. The Eating Disorder Assessment for DSM-5 (EDA-5): Development and validation of a structured interview for feeding and eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 2015 Jul;48(5):452-63.

Den engelske versjonen av brukermanualen er tilgjengelig i boken “the Handbook of Assessment and Treatment of Eating Disorders” (kapittel 10).